"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Księga grodzka warszawska z XVI w.

Dlaczego warto wybrać właśnie specjalizację archiwalną ?

( pobierz ulotkę )

     Dzisiejszy archiwista to nie zwykły „sprzątacz” akt w przykurzonych i ciemnych zakątkach archiwum, ale prawdziwy zarządca dokumentacją już na poziomie jej powstawania. Powinien więc orientować się w strukturze firmy, jej czynnościach a także kontrolować obieg dokumentacji w zakładzie pracy. Dokumentacja, na którą składają się nie tylko dokumenty pisane, lecz także pod innymi postaciami, odwzorowuje zaś całokształt działalności danej instytucji czy jednostki organizacyjnej. Jej przechowywanie jest więc rzeczą niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. W dzisiejszych czasach nawet średniej wielkości firma musi archiwizować dokumenty.

Co oferują studia w zakresie specjalizacji archiwalnej ?

     Program specjalizacji archiwalnej został przygotowany zgodnie z wymogami ustawowymi dotyczącymi wymagań stawianych przyszłym archiwistom. Cała specjalizacja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do pracy w archiwum bieżącym (inaczej zakładowym) i jest realizowana podczas I stopnia studiów licencjackich. Wśród przedmiotów realizowanych w ramach specjalizacji znalazły się m.in. :

  1. Podstawy prawne działalności archiwów.
  2. Podstawy ustroju instytucji współczesnych.
  3. Zarządzanie dokumentacją współczesną.
  4. Informatyka w archiwum zakładowym.

     Nie zabraknie również zajęć praktycznych realizowanych podczas zajęć z metodyki archiwalnej, prowadzonych w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, czy też zajęć dotyczących zarządzania dokumentacją w postaci elektronicznej i kancelarii tajnej. Cykl kończą dwutygodniowe praktyki zawodowe w archiwum zakładowym. Po zakończeniu pierwszego etapu student otrzymuje certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu archiwisty zakładowego.

     Druga część specjalizacji przygotowuje absolwentów do pracy w archiwum o charakterze historycznym (czyli w miejscu, gdzie przechowywane są źródła historyczne) i jest realizowana na II stopniu studiów. W trakcie zajęć student zapoznaje się ze specyfiką źródła historycznego - poznaje kolejne etapy rozwoju dokumentu, a także metody pracy z aktami historycznymi. Na tym etapie istnieje możliwość odbycia praktyk w Archiwum Państwowym w Łodzi lub w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Uwieńczeniem wysiłków studenckich jest certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu archiwisty w archiwum historycznym. Dodatkowo program został wzbogacony o zajęcia z edytorstwa źródeł, co z pewnością będzie pomocne w ewentualnej działalności wydawniczej.

Perspektywy znalezienia pracy.

     Studia historyczne, wbrew powszechnej opinii, dają możliwości wykonywania wielu zawodów ( wystarczy wspomnieć o naszych politykach :-))) ), jednak podjęcie specjalizacji „archiwistyka” znacznie poszerza perspektywy na zdobycie stałej i interesującej pracy nie tylko w administracji publicznej i samorządowej (warto pamiętać, że każda instytucja administracji publicznej, samorządowej, komunalnej a także organy im podległe powinny stworzyć archiwum bieżące (dla przykładu policja, sądy czy wojsko), a także w instytucjach kulturalnych (muzea, biblioteki, a nawet teatry) i firmach prywatnych. Osoby przedsiębiorcze i kreatywne mogą również pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie usług archiwistycznych. Umiejętność postępowania z dokumentacją, poznanie jej form i zasad obiegu przyda się także w pracy w każdej kancelarii.


Specjalizacja archiwalna dla studentów historii


opisy i plany zajęć
specjalizacji archiwalnej

zobacz więcej

opis specjalizacji archiwalnej
na stronie Instytutu Historii

zobacz

jednolite studia 5-letnie
- siatka zajęć

pobierz

studia stacjonarne I stopnia
- siatka zajęć

pobierz

studia stacjonarne II stopnia
- siatka zajęć

pobierz

sylabusy poszczególnych zajęć
na stronie Instytutu Historii

zobacz

plany zajęć specjalizacji archiwalnej
na stronie Instytutu Historii

zobacz