"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Dokument Unii Lubelskiej z 1569 r. i Joachim Lelewel - ojciec polskiej historiografii


Doktoranci


dr Andrzej Janicki -

biogram

dr Wojciech Wendland -

biogram

dr Sylwia Wielichowska -

biogram

dr Artur Mękarski -

biogram

dr Zbigniew Głąb -

biogram