"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


dr Ilona Florczak

dr Ilona Florczak

     Jest adiunktem w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: wstęp do badań historycznych i nauki pomocnicze historii. Prowadzi również zajęcia w ramach specjalności archiwalnej w UŁ: archiwoznawstwo, historia ustroju i administracji ziem polskich w XIX i XX wieku oraz zarządzanie dokumentacją współczesną. Jej zainteresowania badawcze związane są z biografistykąarchiwistyką. Ich wynikiem były kolejne prace napisane w Katedrze Historii Polski Najnowszej - magisterska pt. Zofia Moraczewska (1873-1958). Zarys biografii oraz doktorska w 2005 roku - Jędrzej Moraczewski - socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski, Łódź 2009, ss. 322. Jest także autorką kilku artykułów dotyczących działalności Moraczewskich. Obecnie realizowane tematy badawcze związane są z zagadnieniami archiwistyki i spuścizną archiwalną Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. Jest członkiem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ( PTH ) i Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ( SAP ).

Bibliografia publikacji
Konsultacje

w poniedziałki, godz. 12-14, budynek Instytutu Historii UŁ,
I piętro, pokój 19. Telefon: 42 635 61 66.

Kontakt e-mail.