"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Dokument Unii Lubelskiej z 1569 r. i Joachim Lelewel - ojciec polskiej historiografii


Z dziejów Katedry

 

Historia Katedry Historii Historiografii UŁ (zobacz)

Historia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UŁ (zobacz)