"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


mgr Andrzej Janicki

mgr Andrzej Janicki

     Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego praca magisterska, napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Rafała Stobieckiego, dotyczyła myśli historycznej oraz koncepcji historiozoficznych Lwa N. Gumilowa. Aktualnie zajmuje się problemem pamięci drugiej wojny światowej w rosyjskim dyskursie historycznym. Ważniejsze publikacje A. Janickiego to książka pt. Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej, Łódź 2011 oraz fragment książki: Eurazjatyzm nietypowy - wizja dziejów cywilizacji rosyjskiej Lwa N. Gumilowa, [w:] Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość, pod red. M. Brody, O. Nadskakuły i A. Płaczka, Toruń 2010, s. 111-122.

okładka książki A. Janickiego

Okładka książki A. Janickiego