"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Dokument Unii Lubelskiej z 1569 r. i Joachim Lelewel - ojciec polskiej historiografii


Konferencje naukowe

organizowane i współorganizowane przez Katedrę Historii Historiografii 

 • Konferencja naukowa Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony
  (14-15 listopada 2014 r.)

 • Konferencja naukowa Oskar Halecki i jego obraz Europy, cz. 3 (16-17 listopada 2012 r.)

 • Konferencja naukowa Oskar Halecki i jego obraz Europy, cz. 2 (18-19 listopada 2011 r.)

 • Konferencja naukowa Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010 (8-10 grudnia 2010 r.)

 • Konferencja naukowa Oskar Halecki i jego obraz Europy (19-20 listopada 2010 r.)

 • Polska historiografia wobec niemieckiej nauki historycznej w XIX i XX wieku
  (26-27 lutego 2010 r.)

 • Konferencja naukowa Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX w.
  (8-9 października 2009 r.)

 • Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów
  (4-6 czerwca 2009 r.)

( więcej zobacz na stronach IH oraz IPN )