"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Polecamy strony

Strona Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Strona Przeglądu Nauk Historycznych Strona Rocznika Łódzkiego

Strona Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

Strona Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Strona Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Strona Katedry Historii Bizancjum UŁ

Strona Pracowni Dydaktyki Historii IH UŁ

Strona Centrum Badań Żydowskich UŁ

Strona Archiwum Państwowego w Łodzi

Strona Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

warsztat historyka - średniowiecze, heraldyka, genealogia, edukacja regionalna