"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


Prace magisterskie powstałe
w Katedrze Historii Historiografii UŁ*

baza prac
magisterskich

format
MDB

format
PDF

z historii historiografii

zobacz

zobacz


* baza prac magisterskich w opracowaniu


Prace magisterskie powstałe
w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ

baza prac
magisterskich

format
MDB

format
PDF

z nauk pomocniczych historii
okresu staropolskiego

zobacz

zobacz

z nauk pomocniczych historii
XIX i XX wieku

zobacz

zobacz

z demografii historycznej

-

zobacz