"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Dokument Unii Lubelskiej z 1569 r. i Joachim Lelewel - ojciec polskiej historiografii


Pracownicy Katedry


prof. dr hab. Rafał Stobiecki

biogram

prof. dr hab. Alicja Szymczak (em.)

biogram

dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ

biogram

dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ

biogram

dr Anna Brzezińska

biogram

dr Ilona Florczak

biogram

dr Arkadiusz Rzepkowski

biogram

dr Piotr Szkutnik

biogram