"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


mgr Piotr Szkutnik

dr Piotr Szkutnik

     Jest adiunktem w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów historii m.in. z przedmiotów: nauki pomocnicze historii oraz informatyka archiwalna. W 2002 r. ukończył pracę magisterską pt. Genealogia rodziny Szkutników. W następnym roku otrzymał za nią nagrodę im. Adama Heymowskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za najlepsze prace z zakresu nauk pomocniczych historii, oraz zajął I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą regionowi szadkowskiemu. 21 kwietnia 2010 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu archiwistyki kościelnej pt. Akta dziekana brzeźnickiego 1819-1867. Studium urzędu i dokumentacji. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z: genealogią, archiwistyką, demografią historyczną, biografistyką, historią Kościoła i naukami pomocniczymi historii XIX i XX w. oraz badaniami regionalnymi. Realizuje je jako: członek redakcji „Biuletynu Szadkowskiego” (od 2003 r.), „Biuletynu Uniejowskiego” (od 2011 r.) współzałożyciel (w 2006 r.) Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski (TGCP), wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Szadku (od 2012 r.) oraz członek Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 2013 r.). W 2012 r. opublikował monografię pt. Akta dziekana brzeźnickiego 1819-1867. Studium urzędu i dokumentacji. Jest także współwydawcą Sumariusza metryk parafii Wielenin 1594-1694 (razem z dr Eweliną Kostrzewską) oraz autorem wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Uczestniczył w internetowych projektach indeksacyjnych: Polegli w pierwszej wojnie światowejzobacz ), Sekrety rodzinnezobacz ), Ogólnopolski indeks małżeństw do roku 1899 dra M. J. Minakowskiego ( zobacz ) oraz Poznan Marriage Indexing Project (baza danych małżeństw z Wielkopolski) ( zobacz ).

Bibliografia publikacji
Konsultacje

Konsultacje w czwartki, godz. 1330-15
budynek Instytutu Historii UŁ, pokój 020.
Telefon: 42 635 61 72. Kontakt e-mail.