"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


mgr Sylwia Wielichowska

dr Sylwia Wielichowska

      Studia historyczne ukończyła w Uniwersytecie Łódzkim w 2007 r., pisząc pracę magisterską w Katedrze Historii Historiografii pod kierunkiem prof. Rafała Stobieckiego. Tematyka pracy dotyczyła polskiej recepcji twórczości Isaiaha Berlina. Od 2004 r. aktywnie uczestniczyła w działaniach Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ, w roku akademickim 2006-2007 była przewodniczącą SKNH oraz redaktor naczelną „Kuriera Instytutu Historii”. Od października 2007 r. jest słuchaczką Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ, w ramach którego pod kierunkiem prof. dr. hab. Rafała Stobieckiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polskiej historii kobiet. Jest autorką następujących artykułów: Dystynkcja na wolność negatywną i pozytywną sir Isaiaha Berlina w ujęciu polskiej humanistyki, [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (18-21 kwietnia 2007), t. II, Z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania SKNH UŁ, Łódź 2008, s. 333-343; Rewindykując przeszłość. Kilka słów o women’s history, [w:] Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. XII, Metodologia historii, historiografia i historia gender, Kraków 2008, s. 195-202; „By nie odeszły w mrok zapomnienia”. Historiografia polska o zaangażowaniu patriotycznym Polek w czasie II wojny światowej, [w:] Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, t. V, red. A. Wierzbicki, Warszawa 2011 / 2012 [w druku].
Kontakt

Kontakt e-mail: e-mail